Tietoa Kemi-Arvi 3:sta.

Ensimmäinen versio Kemi-Arvi -ohjelmasta kehitettiin 1990-luvulla apuvälineeksi yrityksen kemikaaliluetteloiden laatimiseen ja työntekijöiden kemiallisen altistumisen vaaran arvioimiseen. Tietotekniikan ja lainsäädännön kehittymisen myötä ohjelmaa on nyt uusittu kokonaan.

Kemi-Arvi 3 on kuten ohjelman edellisetkin versiot suunnattu erityisesti pk-yrityksille, sekä yrityksille joilla on useita erillisiä toimipisteitä tai osastoja. Uudessa versiossa on kiinnitetty huomiota raaka-aineiden lisäksi myös yrityksessä syntyviin muihin kemiallisiin tekijöihin.

Organisaation luominen

Yrityksen organisaatio syötetään ohjelmaan ainakin siltä osin, kuin sitä aiotaan ensimmäisessä vaiheessa analysoida. Tyypillinen jako on: yritys, osasto ja käyttöpaikka. Jokaisen käyttöpaikan kohdalle määritellään siinä pisteessä altistuvat työntekijäryhmät. Käyttöpaikan alle on luotava työntekijäryhmien lisäksi ryhmä "Ympäristö", jos halutaan arvioida myös onnettomuuksien aiheuttama riski ympäristölle.

Kemikaalitietojen tallentaminen

Kemi-Arvi 3 sisältää XML dokumenttimääritelmän (DTD), joka määrittelee dokumentin, joka sisältää yksittäisen kemikaalin tiedot. Kemikaalin käyttöturvallisuustiedote voidaan tallentaa joko kokonaisuudessaan tai vain olennaisin tieto kemiallisen tekijän vaarallisista ominaisuuksista. Esimerkki XML dokumentti sekä DTD. Ohjelmaan tallennetaan myös tietoja, missä ja mihin ainetta käytetään.

Kemikaalitieto syötetään joko käsin tai Kemi-Arvi 2 -ohjelmasta (Tarkoituksena on jakaa käytettyä KTT:n määritelmää myös muiden ohjelmien kehittäjille jotta KTT tietojen siirtäminen systeemistä toiselle tulisi vastaisuudessa helpommaksi, käyttäen tätä yhteistä KTT-määritelmää).

Käyttöturvallisuustiedotteesta voidaan valita useampi kenttä tulosteeseen, mutta kokonaista tiedotetta ei vielä voida tulostaa.

Vaaran arviointi

Vaaran arviointi työntekijöiden altistumisesta kemiallisille tekijöille tehdään kemikaaliluetteloon tallennettujen tietojen ja yrityksen oman tietämyksen avulla. Uutta on, että henkilöstön jatkuvien tai usein toistuvien altistusten lisäksi Kemi-Arvi 3 ottaa huomioon myös kemikaalionnettomuudet sekä henkilökunnan että ympäristön kannalta.

Vaaran arvioinnissa tärkeintä on, että päädytään oikeaan johtopäätökseen altistumisesta sekä tarvittavista torjunta- ja seurantatoimista ja niiden tärkeysjärjestyksestä. Uusi Kemi-Arvi sisältää kysymyssarjoja, joita voidaan käyttää arvioitaessa ja pienennettäessä työpaikan kemiallisten tekijöiden aiheuttamaa riskiä työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle.

Kemi-Arvi ei korvaa työpaikan ihmisten asiantuntemusta. Kemiallisten vaarojen arviointi onkin työpaikalla hyvä tehdä arviointiryhmässä, jossa on sekä työnantajan että työntekijöiden edustus. Jos kemiallisten tekijöiden vaarallisuutta ei kyetä ryhmässä arvioimaan, on käytettävä apuna työterveyshuollon, työhygienian ja/tai työturvallisuuden asiantuntijaa. Vastuu vaaran arvioinnista ja torjuntatoimien toteutuksesta on kuitenkin aina työnantajalla. Yrityksessä vaaran arviointi voidaan tehdä myös muulla tavalla, sillä ohjelman sisältämä malli ei ole aina riittävän kattava tai yksityiskohtainen eikä näin ollen sovellu hyvin kaikkiin yrityksiin.

Sekä monipuolisemman sisällön että tietotekniikan toteutuksen kohdalla Kemi-Arvi 3 poikkeaa aikaisemmista versioista. Siksi aiemmilla versioilla tehtyjä vaaranarviointeja ei voida siirtää suoraan uuteen versioon (kuten yllä mainittiin, kemikaalitiedot saadaan siirrettyä Kemi-Arvi 2.0-versiosta uuteen 3-versioon).

Ohjelmasta

Kemi-Arvi 3 vaatii toimiakseen Java-version 1.4, 5.0(/1.5) tai 6.0(/1.6). Käyttöjärjestelmäksi käy mikä vain järjestelmä, jolle löytyy edellä mainittu Java-ympäristö. Ainakin Windows 98/NT/2000/XP/Vista, ja GNU/Linux käyvät. Tietääksemme myös Windows 7, OSX ja Irix toimivat. Lisäksi vaaditaan Pentium 166 MHz tai vastaava prosessori ja 64 Mb muistia (suuret kemikaalimäärät vaativat enemmän muistia). Näytön resoluution olisi hyvä olla vähintään 800x600 pixeliä. Asennus vaatii noin 1 Mb kovalevytilaa. Ohjelma voidaan siirtää koneelta toiselle vaikka disketillä.

Kemi-Arvi 3 mahdollistaa erilaisten kemikaaliluetteloiden ja tehtyjen vaaran arviointien tulostamisen yrityksen, työterveyshuollon ja viranomaisten käyttöön. Se toimii myös verkkoympäristössä ja sen ohjelmoinnissa on käytetty standardien mukaisia ohjelmointikieliä.

KÄYTTÄJÄN TULEE HYVÄKSYÄ OHJELMAN VIIMEISIN LISENSSI ENNEN OHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTOA.* * * * *